Microsoft Certified Professional oldum

MCP(rgb)Önceki hafta girdiğim Microsoft 70-505 sınavını vererek, Microsoft Certified Professional oldum. Hedefim olan 5 sınavlı bir maratonda başlangıç yapıp ilk adımımı attım.

Bu sınavda neler var?

70-505 numaralı sınav, Microsoft .NET Framework 3.5 ve Windows Form Application Development bölümlerini içeriyor. Sorulan 50 sorudan yapılan hesaplama ile 700/1000 başarı puanı sizden talep ediliyor.

1/5 tamam sıra 2. sınavı vermeye geldi.

Renkli günler…

Metodlar ve Metodların Aşırı Yüklenmesi

Bilindiği üzere metodlar, belirli bir işi gerçekleştirebilen, isteğe bağlı değer döndürebilen iş parçacıklarıdır.

Yazdığımız metodları ilk başta tek bir iş için düşünüp yazarız. Ama bir zaman sonra o metoda yeni bir özellik daha ekleyip onun işlevselliğini artırmak isteyebiliriz. Bu gibi durumlarda yazılımcılar “aşırı yükleme” diye bir tabir kullanırlar. Bu makalemde sizlere oluşturacağımız bir metodu aşırı yükleme ile başka özellikler katmayı göstereceğim.

Bir metodu aşırı yükleme yapmak istiyorsak, onun, parametre sayısını veya parametre tipini değiştiririz. Alttaki örnekte metodumun parametre sayısını artırarak bir aşırı yükleme gerçekleştirdim.

Öncelikle bir Yaz metodu tanımlayalım:

static void Yaz(Object Deger)
{
Console.WriteLine(Deger);
}

Görüldüğü üzere, static, değer döndürmeyen Yaz isimli bir metodda Deger isimli bir object tanımladık. Alt satırda da ekranımıza bu değeri yazdırdık.

Main metodumuzda bu Yaz metoduna “Hello Dolly” söz öbeğini yerleştirdik.

static void Main(string[] args)

{

Yaz(“Hello Dolly”);

}

Buraya kadar metodumuza tek bir görev vererek rahat rahat çalıştık. Ama ilerleyen ekranda görülen mesajı tamamen küçük veya tamamen büyük ve tabiki isteğe bağlı olarak değiştirmek istedik. İşte şimdi metodumuzu aşırı yükleme zamanı. Yapacağımız hareket 2 hamleden oluşuyor.

1- Yeni bir metod tanımlayacağız ve bu metod Yaz metodu olacak.

2- Bu Yaz metoduna verdiğimiz özelliğe göre Main metodumuzda değişiklik yapacağız.

Hemen ilk adımımızı yapalım. Metodumuzu tanımlayıp, büyük ve küçük harf ayrımını programımıza yaptıralım:

static void Yaz(Object Deger, bool BuyukHarf)

{

if(BuyukHarf)

Console.WriteLine(Deger.ToString().ToUpper());

else

Console.WriteLine(Deger.ToString().ToLower());

}

Deger isimli tanımlamamızın yanına bool tipinde BuyukHarf tanımlaması yaptık. Alt satırda da kelimelerin büyük küçük kontrolünü yaptık.

Şimdi de Main metodumuzu modifiye edelim:

static void Main(string[] args)

{

Yaz(“Hello Dolly”,true);

}

Gördüğünüz gibi büyük harf kontrolünde bool tipi kullanmak en uygunuydu. Main metodumuzda yazımızın yanına true yazdık. Programımızı çalıştırınca tüm harflerin büyük olduğunu göreceksiniz. O yazıyı false olarak değiştirirseniz de tüm harflerinizin küçüldüğüne şahit olacaksınız.

Metodların aşırı yüklenmesi ile bu tarz işlemleri rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Renkli çalışmalar…